ขณะนี้ท่าน?

ท่านอยู่ที่ไหน

ท่านรู้จักบล็อกนี้ได้อย่างไร

ส่วนใหญ่ ท่านใช้ภาษาอังกฤษทำอะไร

ท่านต้องการเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในทักษะใดมากที่สุด

ท่านได้รับประโยชน์จากเรื่องใดในบล็อกนี้มากที่สุด? (ติ๊กได้หลายข้อ)

เว็บ หรือ ตำราเรียนภาษาอังกฤษที่ท่านใช้ ส่วนใหญ่

เวลาที่ท่านเปิดดิก หรือไปที่เว็บดิก ส่วนใหญ่ท่านจะ

ท่านพบปัญหาใดบ้างในการใช้ Blog?(ติ๊กได้หลายข้อ)

ในการฝึกภาษาอังกฤษ ข้อใดที่ตรงกับท่าน (เลือกข้อเดียว)

ท่านใช้บล็อกนี้บ่อยเพียงใด

ท่านพอใจ Blog นี้มากเพียงใด? [english-for-thais-2 (e4thai); english-for-thais; intereladsd.blogspot.com]

อินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้ ส่วนใหญ่

Tuesday, February 23, 2010

มีอะไรจะคุยด้วย ก็ขอเชิญครับ

สวัสดีครับ
มีอะไรจะบอก, จะบ่น, จะขอ ฯลฯ เชิญเลยครับ
พิพัฒน์ - blogger